note des voyages

Actualité


en Asie-Pacifique

Taiwan [1995, 2012]
Chine [1997]
Malaisie «Bari» [1997]
Inde [1999]
États-Unis «Hawaï» [1999, 2006]
Australie [2006]
Le thaï [2006]
Chine «Macao – HongKong» [2015]
Viêt Nam «Saïgon (Hô-Chi-Minh-Ville) » [2017]

en Europe

Islande [2005] – Blue Ragoon, Alþingi, Reykjavík…

domestique

Ryukyu «Okinawa» [1995, 1999, 2010, 2011, 2016]
Tokyo «Ogasawara» [2004]
Hokkaido «Sapporo, Otaru» [2005]
Hokkaido «Asahikawa» [2012, 2013]
Karuizawa «Nagano»
Lac Kawaguchiko «Yamanashi»
Kyoto
Mito «Ibaraki»
Choshi «Chiba»
Boso «Chiba»
thermale de Kusatsu «Gumma»
Aomori
Numazu «Shizuoka»
Nikko «Tochigi»
Hamamatsu
Izu «Shizuoka»

note : この旅行メモの情報はすべて旅行時の記録で,現在もその内容が保証されるものではない。